Steun

Wat kunt u doen?

Het opleidingstraject, de voorbereidingen en de uitzending naar een ander land hebben heel wat voeten in de aarde. Tijdens onze opleiding maar ook wanneer we werken voor MAF zullen wij geen salaris ontvangen, maar zijn wij afhankelijk van giften. Wij hopen dat u zowel in de voorbereiding als tijdens de uitzending bij ons werk betrokken wilt zijn en bereid bent ons te ondersteunen in financiën en gebed.

Acties

De Thuisfront Commissie (TFC) regelt de zaken vanuit Nederland en probeert door middel van diverse acties voor een financieel evenwicht te zorgen in het steunfonds van Jaap en Leanne. Heb je een idee voor een actie of wil je je hulp aanbieden? Neem dan contact op met de TFC.

Uw donatie komt 100% ten gunste van het steunfonds van Jaap en Leanne en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er gaat dus geen deel van de inkomsten naar de organisatie van MAF.