Steun

Wat kunt u doen?

Het opleidingstraject, de voorbereidingen en de uitzending naar een ander land hebben heel wat voeten in de aarde. Tijdens onze opleiding maar ook wanneer we werken voor MAF zullen wij geen salaris ontvangen, maar zijn wij afhankelijk van giften. Wij hopen dat u zowel in de voorbereiding als tijdens de uitzending bij ons werk betrokken wilt zijn en bereid bent ons te ondersteunen in financiën en gebed.

Acties

De TFC probeert door middel van diverse acties voor een financieel evenwicht te zorgen in het steunfonds van Jaap en Leanne. Rechts op de pagina ziet u de geplande acties staan. Heb je een briljant idee voor een actie of wil je je hulp aanbieden bij een bepaalde actie? Neem dan contact op met de TFC.

Mail de TFC

Uw donatie komt 100% ten gunste van het steunfonds van Jaap en Leanne en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er gaat geen deel van de inkomsten naar de organisatie van MAF.

Acties